enetfirusv

Om Grader Service

Grader Services ett företag baserat på privat kapital, grundades 1992.

Bolagets primära inriktning är att producera  vägstål  . Vi exporterar vår produkter till grannländer som t.ex. Finland, Sverige, Norge, Lettland och Litauen. Vi producerar slitstål och vägstål  för väghyvlar, plogar och andra maskiner som är för vägunderhåll. Råmaterialet köps in  från Sverige. Vi bearbetar stålen termiskt för att få hårdhet som är optimal och garanterar långvarig livslängd. Vi producerar också olika typer av hårdmetallskär vilka har längre livslängd och är ekonomiskt sätt mer hållbara. Vi producerar även efter kundens önskemål.

Du hittar våra övriga tjänster här